April 29, 2014

December 20, 2013

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

הפרעת קשב נפגשת עם המערכת החינוכית

June 3, 2019

הפרעת קשב וריכוז מתערבת בכל תחומי החיים של הילד, אך דומה כי בבית הספר הפרעת הקשב משפיעה יותר מכל. הילד אינו מצליח להתרכז, הוא מפריע בשיעורים, מפתח פערים לימודיים ובעקבות אלו מתמודד עם ביקורת רבה ובמקרים רבים ענישה אשר מותירה חותם על תחושת המסוגלות והערך העצמי שלו. 

הורים רבים נותרים עם תחושות קשות לגבי התנהלות מערכת החינוך, אמירות כמו "המורים רק רוצים שקט ולתת תרופות" אינן נדירות בשיח בין ההורים לבית הספר.

מניסיוננו התמונה היא מורכבת מכך. רוב הצוותים החינוכיים עושים כמיטב יכולתם במסגרת המגבלות והאילוצים- אולם לא תמיד זה מספיק עבור ילדכם. 

בהרצאה הקצרה שלפניכם מיכל יושינסקי (M.A יעוץ חינוכי)  תחשוף בפניכם עקרונות מנחים להתנהלות מול בית הספר, אשר תאפשר לכם לגייס את הצוות החינוכי ולמצות את המענים שבית הספר עשוי להציע לילדכם. 

ההרצאה לקוחה מכנס מרתק אשר עסק בהצגה של טיפולים חלופיים ומשלימים להפרעת קשב. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square