כיצד נקנה מיומנויות ניהול לילדינו?

האם ניתן להקנות מיומנויות ניהול לילדים דרך הכנת שיעורי הבית?

פעמים רבות הכנת שיעורי הבית כרוכה בדריכות ובתסכול, לנו ולילדנו. אנו כהורים צופים כבר מראש את הזמן הרב שיידרש להשלמת שיעורי הבית ואת המתיחות שתתעורר ביננו לבין הילדים. לא מעט שיחות ומפגשים גם עם הורים וגם עם ילדים התמקדו סביב נושא הכנת שיעורי הבית והשלמת מטלות הלמידה. כאשר הנושא עולה בטיפולים, אנו מציעים גישה קצת אחרת שתפתור את המתח והתסכול בין ההורים והילדים.

שמנו לב שההורים נוטים לראות את משימות הלמידה כ"תיק" ולכן הם ניגשים לשיעורי הבית במטרה לסיימם, כשההצלחה נרשמת כאשר שיעורי הבית של הילד גמורים ומוכנים וכל אחד חוזר לעיסוקיו.

מסיבה זאת ובמטרה "לגמור עם התיק הזה", ההורים פעמים רבות מזכרים את את המטלה לילדיהם, מארגנים את הציוד וחומרי הלמידה הנדרשים ואף מתערבים להם בשיעורים במטרה להגיע לקו הסיום. פעמים רבות אנו רואים כי הם גם מנסים למקד את הקשב של הילדים בזמן שהמחשבות שלהם נודדות הרחק משיעורי הבית. בדרך זו ובלא מודע, ההורה מונע מהילד לתרגל את מה שחשוב באמת עבורו - התפקודים הניהוליים.

התפקודים הניהוליים כוללים יכולות חשובות של יזום, ארגון, תכנון ובקרה עצמית. מכאן אנו מבינים כי מלאכת שיעורי הבית יכולה להיות הזדמנות נפלאה לתרגול יכולות אלו.


לאור כל זאת, אנו מציעים אם כך, לשים דגש על מיומנויות אלו בזמן למידה, גם אם לתקופה קצרה בה נזנח מעט את תחומי הדעת ואת השיעורים עצמם (זאת כמובן בסיכום מול המחנכת והקלה במשימות הבית לתקופה קצרה). בתקופה זו המוקד יעבור לתרגול היכולות הניהוליות. לשם כך, נשאל את הילד את השאלות הבאות לפני הכנת שיעורי הבית:


1. מהן משימות הבית? במידה ואינך יודע? מהיכן תוכל להשיג אותן? מה אפשר לעשות כדי שבפעם הבאה תוכל לדעת מהן המטלות לפני הכנת שיעורי הבית?

2. האם אתה רוצה להתחיל מהמשימה הקשה או הקלה? למה?

3. כמה זמן אתה צופה שיידרש לך כדי להכין את שיעורי הבית?

4. אלו קשיים אתה צופה שיהיו במהלך שיעורי הבית?

5. כיצד וכמה זמן אתה צריך להשקיע כדי לנסות לפתור שאלה בכוחות עצמך?

6. מה אתה יכול לעשות במידה ואתה נתקל בקושי ?

באמצעות שאלות אלו, הילד יתרגל לחשוב על תהליך הכנת שיעורי הבית ולא על שיעורי הבית עצמם, הצעד הראשון לסיגול של מיומנויות ניהול עצמי.


באמצעות שאלות אלו, הילד יתרגל לחשוב על תהליך הכנת שיעורי הבית ולא על שיעורי הבית עצמם, הצעד הראשון לסיגול של מיומנויות ניהול עצמי.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square