June 3, 2019

הפרעת קשב וריכוז מתערבת בכל תחומי החיים של הילד, אך דומה כי בבית הספר הפרעת הקשב משפיעה יותר מכל. הילד אינו מצליח להתרכז, הוא מפריע בשיעורים, מפתח פערים לימודיים ובעקבות אלו מתמודד עם ביקורת רבה ובמקרים רבים ענישה אשר מותירה חותם על תחושת המסוגלות והערך העצמי שלו. 

הורי...

Please reload