May 13, 2019

רבות נאמר (וכנראה עוד יאמר) על ההשפעה של המסכים על חיינו. יש שיאמרו שזו המציאות החדשה של חיינו ועלינו ללמוד להסתגל אליה, אחרים יטענו שהאחריות שלנו לבקר את ההשלכות המזיקות של העידן הדיגטלי.

לא משנה באיזה צד אתם, חשוב קודם להכיר בעובדות. 
בשנים האחרונות מצטברים יותר מחקרי...

Please reload