March 25, 2019

המורה או הגננת מזמנת אתכם לשיחה, היא מתארת בדאגה קושי לשבת במפגשים או בשיעורים, תנועתיות, חוסר שקט, התפרצויות כעס או אולי חולמנות ונתקים קשיים בהתארגנות. אתם מבינים למה היא מתכוונת ובסתר לבכםקיוויתם שזה יעלם עם הגיל כשהוא יתבגר. בתום השיחה, היא מציעה לפנות לאבחון...

Please reload