April 29, 2014

חרדות הן לא דבר רע. חרדות הן מנגנון הישרדותי של הגוף המתריע בפני סכנה. חרדה הופכת לבעיה כאשר מנגנון האזעקה פועל ללא סיבה ומייצר אשליה של סכנה גם כאשר הכל בטוח.

כשהחרדה מופעלת היא מגייסת את הגוף והמחשבה כדי לבסס את אותה אשליה. הגוף הופך חסר שקט, הדופק עולה, הנשימות שטוחו...

Please reload