September 30, 2013

שיעור התלמידים המאובחנים כסובלים מהפרעת קשב וריכוז עולה בהתמדה ונוצר פער מעורר תהיה בין הסטטיסטיקה המחקרית לבין אחוז התלמידים המאובחנים  בפועל. המחקר מצביע על שיעור של 11% בעוד המציאות מרמזת על מספרים גבוהים בהרבה. כיום, אנשי המקצוע הרשאים לאבחן הפרעת קשב וריכוז הם נוי...

Please reload